Log In

Sign Up

Sigurnosna razina

Digitalni potpis je certificirani potpis fizičke ili pravne osobe koji je vjerodostojan na svakom dokumentu te je jednak pisanom potpisu.

Postoje razne varijante digitalnog potpisa, a ona koju mi koristimo je bazirana na razini certifikata najviše, 4. razine.